ProfilI dag arbejder som teamleder for det BI-team i Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet. Jeg har ansvaret for at design, udvikling og implementering af en decentral datavarehusløsning (LDV) til de statslige institutioner og selveje sektoren (undervisningsinstitutioner). Jeg har været ansat i Finansministeriet siden 2004. BI-teamet som jeg har ansvaret for består af 8 personer samt eksterne konsulenter. Datavarehuse løsningen anvendes i mere 500 institutioner.

Mit arbejde som teamleder indgår jeg i Kontorets ledelse og dermed organiseringen af arbejdet i kontoret. Som teamleder er det mit mål at få opbygget og videreudviklet processer omkring udvikling og vedligeholdes af datavarehuset.

Ud over ansættelse i Finansministeriet har jeg været ansat som projektleder i Dansk Internet Selskab. Som projektleder, bestod arbejdet primært i at opbygge og videreudvikle en effektiv supportfunktion i forhold til kunderne. Derudover så bestod arbejdet i, rådgivning og at sikre, at de anvendte tekniske løsninger, understøttede kundernes organisation og deres ønsker. Tidligere har jeg været ansat i Dansk Flygtningehjælp, som Budget controller. Her bestod arbejdet i overordnede økonomisk analyse, budgetudarbejdelse for og vurdering af hele Flygtningehjælpens integrationsnetværk samt enkelte projekter. Der ud over bestod arbejdet i servicering af Dansk Flygtningehjælps organisationsledelse og forretningsudvalg. Samt deltagelse i udarbejdelse af virksomhedsregnskab

Jeg er uddannet cand.scient.adm fra Roskilde Universitetscenter. Igennem min uddannelse på RUC og i min jobs har jeg arbejdet projektorienteret og håndteret komplekse problemstillinger, og har bevaret overblikket i pressede situationer. Jeg har altid arbejdet resultatorienteret og samtidigt sikre et fagligt høj niveau og kvaliteten i arbejdet. I mit nuværende job har fået en dyb forståelse for det politiske
Comments